miercuri, 17 septembrie 2014

Este România un stat independent şi suveran?

        Am tot citit că România nu mai este un stat independent şi suveran. La o primă analiză reiese că România are toate tarele unui stat independent. Suntem un stat membru NATO, membru în Uniunea Europeană, avem graniţe bine delimitate, avem Parlament, Guvern, Preşedinte şi mai presus de toate, avem o Constituţie. Sunt toate acestea suficiente pentru ca România să fie un stat suveran şi independent? Puteau fi, dar acum numai este suficient. Pentru ca o ţară să fie independentă trebuie să dispună de propriile bogăţii ale solului şi subsolului, trebuie să dispună de propriile venituri cum crede de cuviinţă, trebuie să nu depindă financiar de o instituţie bancară străină, să nu aibă datorii externe ce pot compromite bunul mers al economiei, să aibă o industrie puternică, o economie consolidată, instituţii bancare proprii, armată bine organizată şi înzestrată, sistem de sănătate competitiv, sistem de învăţământ la standarde ridicate etc.
În Ţara noastră bogăţiile solului nu sunt folosite la întregul potenţial, multe terenuri rămânând nelucrate din cauza necadastrării terenurilor. Multe suprafeţe de teren sunt şi acum după 20 de ani în proprietatea părinţilor, ori bunicilor decedaţi, moştenitorii neputând ieşi din indiviziune din cauza lipsei banilor pentru formalităţile de cadastrare şi înregistrare a terenurilor. Pădurile sunt exterminate, mii de ha. de pădure luând calea exportului ca material lemnos neprelucrat. Societăţii străine de interesele românilor acţionează pentru distrugerea acestei bogăţii a Ţării.
           Bogăţiile subsolului au fost cedate pentru exploatare unor firme străine, care pun în prim plan interesele lor şi a ţării de unde provin.Exploatăriile miniere de cărbune au fost închise, mii de mineri rămânând fără loc de muncă, asta a fost una din condiţiile întrării în UE. Acum importăm cărbune la un preţ destul de piperat.
           Băncile cu capital românesc au fost falimentate, în locul lor au venit bănci cu capital străin, în acest fel profitul făcut de bănci pe teritoriul Români, merg la băncile-mamă din străinătate.
Pentru a putea intra în UE, România a fost obligată să-şi închidă multe din uzinele şi fabricile existente, ori să le privatizeze pe sume derizorii. În urma privatizărilor, marile combinate, uzine şi fabrici au ajuns la fier vechi.Astfel s-a reuşit distrugerea industriei româneşti. Industria care funcţionează acum pe teritoriul României, într-un procent înfim este autohtonă, restul este cu capital străin. Datoriile Ţării noastre la FMI, BM şi UE, au crescut în peroada 2009-2011 cu cca.30 de miliarde de euro, bani pe care nu a putut nimeni să-i justifice în ce mod au fost cheltuiţi. În urma acestor împrumuturi guvernul României nu poate lua nici o măsură economică, fără a consulta şi primi binecuvântarea de la FMI, BM şi UE. Ceea ce înseamnă că aceste contracte-angajament cu instituţiile bancare străine, au limitat independenţa economică a ţării, nu mai putem dispune de propriile venituri decât în măsura în care avem OK băncilor creditoare.
       Armata noastră deşi a fost redusă mult ca efectiv, iar serviciul militar nu mai este obligatoriu, ca înzestrare nu excelează. Datorită scăderii veniturilor din economie, banii pentru înzestrare sunt puţini şi ineficienţi. Numai devotamentul ostăşesc, fără logistică şi tehnică militară, nu este suficient.
           Serviciile de sănătate şi învăţământ sunt un fel de Cenuşărese ale ţării, banii care sunt alocaţi sunt sub nivelul necesarului. Pentru a rezolva problema salariilor care erau cerute de medici şi profesori, Preşedintele în exerciţiu a cerut acestor specialişti să plece din ţară, mai bine trăim fară doctori, decât să le mărim salariile, jalnică stare a lucrurilor pentru un stat independent.
         Un exemplu de lipsă de independenţă a statului nostru. Guvernul a vrut să micşoreze CAS-ul la producător cu 5%. Pentru a rezolva această problemă a trebuit să se întâlnească troica financiară, FMI,BM,UE, care a dispus cum trebuie să procedeze guvernul.
Suntem o Ţară debitoare, aceste instituţii nu fac altceva decât să-şi protejeze propriile investiţii, chiar dacă prin asta este atinsă independenţa României.Pot spune fără să greşesc că guvernul este reprezentatul troicii financiare, FMI, BM,UE, în România. Pentru ca România să îşi recapete independenţa economică, trebuie să lupte pentru aş plăti datoriile externe, pentru recuperarea bogăţiilor solului şi subsolului, pentru a dispune singură de soarta ei în lume.Bogăţiile subsolului ar trebui să fie exploatate numai de statul român, eventual cu ajutorul tehnologiei unor firme străine, dar, acestea având statut de subcontractant. În acest fel numai România ar putea decide modul în care se folosesc aceste resurse. În ce priveşte solul, prima condiţie pentru a rămâne în continuare singurii stăpâni ai pământului strămoşesc, ar fi o lege prin care să se interzică vânzarea de terenuri arabile, forestiere, păşuni, viţă de vie etc,.cetăţenilor străini. Cetăţenii străini ar putea arenda terenuri în vederea exploatării, fără a devenii stăpâni acestor terenuri. În Ţara noastră, singurii stăpâni trebuie să fie cetăţenii români, numai aşa putem rămâne o ţară independentă şi suverană.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Maria XIII

Prima zi de şcoală. Maria, deşi invitată la serbarea de deschidere, a preferat să stea acasă, a mers la deschidere doar Alexa. Abia aştept...